Facebook Pixel
Τα ταξίδια ξεκινάνε!!! Προετοίμασε τον εξοπλισμό σου για μέγιστη ασφάλεια στα Papastavroushops.gr

Αλλαγές & Επιστροφές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ- ΑΛΛΑΓΩΝ

15.1 Δικαίωμα Επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα). Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση (πλην των εξόδων αποστολής/μεταφοράς, τα οποία επιβαρύνουν τον πελάτη) και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, η οποία τεκμαίρεται άριστη, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, με τα καρτελάκια του είδους, το σύνολο των εντύπων που το συνοδεύουν, την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση, καθώς και τα σχετικά έγγραφα- φορολογικά παραστατικά (απόδειξη/τιμολόγιο) που είχαν παραδοθεί στον πελάτη κατά την παραλαβή από αυτόν του προϊόντος. Συνεπώς, τα προϊόντα δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους, η οποία θα τα καθιστούσε, κατ` εύλογη κρίση και κατά τα συναλλακτικά ήθη, μεταχειρισμένα προϊόντα. Σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία μας να προβεί σε επιστροφή χρημάτων πριν την παραλαβή από την ίδια των επιστραφέντων προϊόντων στην έδρα της και τον έλεγχο της κατάστασης αυτών. 
 • Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός το αργότερο 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (δηλαδή από την ημερομηνία που επικοινωνήσατε, κατά τα πιο κάτω, για υπαναχώρηση).
 • Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά.
 • Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή (επιστροφή) των προϊόντων, σύμφωνα και με τις πιο κάτω διακρίσεις.
 • Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής - παράδοσης. Για την διευκόλυνση του πελάτη και προκειμένου να παρασχεθεί σε αυτόν η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το χαμηλότερο κόστος μεταφοράς που έχει η Εταιρία μας εξασφαλίσει για την ίδια, δύναται αυτός να ενεργήσει τα εξής: να αποστείλει  σε εμάς το προς επιστροφή προϊόν με την εταιρεία courier που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί και με χρέωση του παραλήπτη, δηλαδή δική μας, η οποία (σήμερα) ανέρχεται σε 6 ευρώ ή σε όποιο ποσό έχει ενημερωθεί ο πελάτης κατά την στιγμή της παραγγελίας του. Το ποσό αυτό το αφαιρεί η Εταιρία μας από το χρηματικό ποσό της επιστροφής και επιστρέφει στον πελάτη την διαφορά (τίμημα αγοράς μείον έξι ευρώ ή τυχόν άλλο ποσό). Σε περίπτωση που ο πελάτης προβεί σε παραγγελία άλλου προϊόντος σε αντικατάσταση του επιστραφέντος, το ποσό των 6 ευρώ (ή τυχόν άλλου) το πληρώνει με το σύστημα της αντικαταβολής, κατά την παραλαβή από αυτόν του νέου προϊόντος. Σε περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει σε εμάς το προς επιστροφή προϊόν με εταιρεία courier μη συνεργαζόμενη με την εταιρεία μας, καταβάλει ο ίδιος εξαρχής τα έξοδα αποστολής και ουδέν ποσό αφαιρεί η Εταιρεία μας από τα χρήματα που του επιστρέφει.  
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του προϊόντος έχει καταβληθεί στην Εταιρεία το τίμημα από την Τράπεζα (εκδότρια της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας), η Εταιρία μας θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται από την σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας που έχει καταρτισθεί μεταξύ αυτής και του πελάτη (κατόχου της πιστωτικής κάρτας). Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προαναφερόμενη σύμβαση μεταξύ τράπεζας και πελάτη – κατόχου της κάρτας. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", η την δυνατότητα πληρωμής της παραγγελίας του με αντικαταβολή κατά την παράδοση από την εταιρία courier, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν με τραπεζικό έμβασμα, αφού έχει άσκηση την διαδικασία υπαναχωρήσεις. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή θα γίνεται επίσης με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.
 • Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία, αν μετά την παραλαβή του προϊόντος από  την τελευταία, διαπιστωθεί ότι έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησής του. Έτσι, αποσαφηνίζεται, ότι κάθε παραλαβή προϊόντος από την Εταιρεία, τελεί πάντα, έστω και εάν δεν δηλωθεί ρητά, υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων της. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την φύση και την λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο. 
 • Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας και θέσης σε λειτουργία των προϊόντων, δηλαδή χρησιμοποίησής τους με τρόπο άλλο από εκείνο που είναι απολύτως αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησής του, η αξία τους αυτομάτως μειώνεται καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας και επακόλουθα ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία. Η Εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Στην περίπτωση, πάντως, που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, η επιστροφή αυτού, έστω και ως μειωμένης αξίας κατά τα ανωτέρω, δεν είναι υποχρεωτική για την Εταιρεία, αλλά υπόκειται στην διακριτική της ευχέρεια. 
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια είτε
  • α) να αρνηθεί την επιστροφή
  • β) να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η περίπτωση αλλαγής σε είδος ή νούμερο εμπίπτει στον παρόντα όρο.
15.2 Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 
Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα, η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί ρητώς και εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρία μας, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

15.3 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Εάν λάβετε ελλαττωματικό προϊόν από  υπαιτιότητα μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητα μας, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουμε την ευθύνη και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία επιστροφής είδους στην έδρα μας, χωρίς να επιβαρυνθείτε το κόστος μεταφοράς. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή - σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας – από την ίδια, ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που, δικαιολογημένα και εύλογα, διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει, δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της Εταιρείας είτε μέσω courier, ή στο κατάστημα που διατηρεί η Εταιρεία στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων όρων χρήσης. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η Εταιρεία βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της αποστολής προς την Εταιρεία όσο και με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την Εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα ανωτέρω, στον όρο 15.1.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, δηλαδή έχουν βλάβη ή φθορά εκτός και πέραν των κατασκευαστικών ελαττωμάτων, το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, είτε α) να αρνηθεί την επιστροφή, είτε να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

15.4 Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) 
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στον όρο 15.3. εννοείται ότι τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην Εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία.

15.5 Ευθύνη και Εγγύηση Προμηθευτή 
Κάθε διαρκές καταναλωτικό αγαθό συνοδεύεται από την έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης από τον Προμηθευτή εγγύησης καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του Προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Αποσαφηνίζεται, ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις της εταιρείας που απορρέουν από τον παρόντα όρο 15 (πολιτική επιστροφών) δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από υπό στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται μετά τη λήξη της εγγύησης.

15.6 Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις : 
 • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση». 
 • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 210 9249350 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας. Μετά την παραλαβή του προϊόντος, ισχύουν – κατά περίπτωση – όσα ειδικώς προβλέπονται στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις του παρόντος όρου 15.
16. Χρήσιμες πληροφορίες.
 • Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.
 • Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, συναλλαγές άνω των 500,00 ευρώ θα εξοφλούνται ΜΟΝΟ μέσω τραπεζικής συναλλαγής και όχι με μετρητά. 
 • Σε περίπτωση που επιλέξετε την κατάθεση μέσω web banking από άλλη τράπεζα εκτός των παραπάνω συνεργαζόμενων της εταιρίας μας, ενδέχεται η τράπεζα να σας χρεώσει έξοδα τραπέζης για τη συναλλαγή και να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση της συναλλαγής
 • Μετά την κατάθεση παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected] , είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9249350. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.
17. Εφαρμοστέο δίκαιο – αρμόδια δικαστήρια 
Οι παρόντες όροι, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος, έστω και μερικά, για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

NEWSLETTER